Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Vervoer

De EU heeft in de vervoerssector gezorgd voor een juridisch kader dat het vrije verkeer van personen en goederen in de Unie moet vergemakkelijken. Volgens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zullen de maatregelen die binnen dit kader worden genomen betrekking hebben op:

  • gemeenschappelijke regels voor internationaal vervoer naar of van het grondgebied van een EU-land of via het grondgebied van een of meerdere EU-landen
  • de voorwaarden waaronder vervoersondernemers hun diensten mogen aanbieden in een EU-land waar zij niet gevestigd zijn
  • maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid en andere passende bepalingen

Het gemeenschappelijk vervoersbeleid bevordert niet alleen een Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) in de hele EU maar steunt ook een duurzaam vervoersnetwerk, rekening houdend met milieu-overwegingen. TEN-T heeft betrekking op wegvervoer, waterwegen en zeehavens, alsook het Europees hogesnelheidsspoorwegnet.

Meer details

Europees vervoersbeleid English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte