Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Transportas

ES sukūrė teisinę transporto sektoriaus sistemą, skirtą laisvam asmenų ir prekių judėjimui visoje ES palengvinti. Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, šioje sistemoje, be kitų, numatytos šios priemonės:

  • bendros taisyklės, taikomos tarptautiniam transportui, vykstančiam į valstybės narės teritoriją ar iš jos, arba per vienos ar daugiau valstybių narių teritoriją;
  • sąlygos, kuriomis valstybėje narėje neregistruoti vežėjai joje gali teikti transporto paslaugas,
  • transporto saugumo gerinimo priemonės, taip pat kitos reikalingos nuostatos.

Bendrąja transporto politika ne tik skatinami Transeruropiniai transporto tinklai (TEN-T) ES, bet ir remiamas darnus transporto tinklas, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos reikalavimus. Transeuropiniai transporto tinklai jungia sausumos, vandens kelių, jūrų uostų transporto, taip pat Europos greitojo geležinkelio tinklus.

Išsamiau

Europos Sąjungos transporto politika English

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos