Navigation path

Additional tools

A-tól Z-ig

Közlekedés

A közlekedési ágazatra vonatkozó uniós jogi keret a személyek és az áruk szabad mozgását hivatott megkönnyíteni Unió-szerte. A jogi kereten belül az EK-Szerződéssel összhangban hozott intézkedések egyebek között a következők:

  • az egy tagállamból induló, oda érkező, illetve az egy vagy több tagállamon áthaladó nemzetközi közlekedésre alkalmazandó közös szabályok
  • azok a feltételek, amelyekkel egy nem uniós állampolgárságú személy uniós tagállamban fuvarozási szolgáltatásokat nyújthat
  • a közlekedésbiztonság javítását célzó intézkedések, illetve egyéb megfelelő rendelkezések

A közös közlekedéspolitika nem csupán egy transzeurópai közlekedési hálózat (Trans-European Transport Network, TEN-T) kiépítését szorgalmazza EU-szerte, hanem fenntartható, a környezetvédelmi megfontolásokat is figyelembe vevő közlekedési hálózatot kíván létrehozni. A TEN-T a közúti és vízi szállításra, a tengeri kikötőkre és az európai nagysebességű vasúthálózatra is kiterjed.

További információk

Európai közlekedési politikák English

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok