Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Doprava

Evropská unie vytvořila v oblasti dopravy právní rámec, jehož cílem je usnadnit volný pohyb osob a zboží po celém jejím území. Podle Smlouvy o fungování EU se na základě tohoto rámce přijímají zejména tato opatření:

  • společná pravidla pro mezinárodní dopravu do nebo z některého členského státu anebo procházející přes území jednoho nebo několika členských států
  • podmínky, za nichž mohou dopravci, kteří nejsou rezidenty určitého členského státu, provozovat dopravu uvnitř tohoto státu
  • opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jiná potřebná opatření

Společná dopravní politika podporuje budování transevropské dopravní sítě (TEN-T), přičemž však dbá na udržitelnost dopravní sítě a bere v úvahu aspekty životního prostředí. Transevropská dopravní síť zahrnuje silniční dopravu, vodní cesty, námořní přístavy a vysokorychlostní železnice.

Další podrobnosti

Evropská dopravní politika English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média