Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Transnacionalno sodelovanje

Transnacionalno sodelovanje pomeni tesno partnerstvo, katerega vpliv sega prek nacionalnih meja. Taka partnerstva povezujejo različne ravni javne uprave ter vključujejo javne in zasebne organe, kakor tudi različna področja politike.

V Evropski uniji je trinajst območij transnacionalnega sodelovanja.

Transnacionalna partnerstva omogočajo pripravo projektov ter iskanje in izvajanje skupnih rešitev za skupne probleme in izzive. Pri tem so pomembni transnacionalni delovni dogovori glede projektov in transnacionalni vidik načrtovanih rezultatov.

Projekti naj bi praviloma uresničevali dolgoročno vizijo, ki je temelj strateških ukrepov, denimo na področju zaščite pred poplavami, pomorske politike, intermodalnih prometnih koridorjev, mestnih in podeželskih omrežij ter povezanih transnacionalnih inovacijskih sistemov.

Programe transnacionalnega sodelovanja financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v skladu s ciljem teritorialnega sodelovanja v okviru kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013. Predhodniki so bili pobude EU INTERREG IIIB (2002-2006).

Vas zanima več?

Zemljevid območij transnacionalnega sodelovanja pdf 3 MB] English

Povezave na spletne strani programov transnacionalnega sodelovanja English

Strateške smernice EU English Deutsch español français italiano polski

Uredba št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj pdf 169 KB] English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji