Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Cooperare transnaţională

Cooperarea transnaţională încurajează crearea de parteneriate integrate într-o zonă de cooperare transnaţională, capabile să aibă un impact dincolo de frontierele naţionale. Aceste parteneriate se formează la diferite niveluri guvernamentale şi ale administraţiei şi cuprind organisme din sectorul public şi privat, din diverse domenii de activitate.

În UE există treisprezece zone de cooperare transnaţională.

Cu ajutorul acestor parteneriate, proiectele de cooperare transnaţională sunt în măsură să elaboreze, să pregătească şi să pună în aplicare soluţii comune la probleme comune şi să abordeze provocările cu care se confruntă zona de cooperare transnaţională repectivă. Se pune accentul pe activităţile transnaţionale ale proiectelor şi pe dimensiunea transnaţională a rezultatelor scontate.

Este necesar ca proiectele să contribuie la construirea unei viziuni pe termen lung, a unui concept-far drept reper pentru o acţiune strategică - de exemplu, pentru protecţia împotriva inundaţiilor, politica maritimă, coridoarele de transport intermodal, reţelele urbane şi rurale şi sistemele comune de inovare transnaţionale.

Programele de cooperare transnaţională sunt finanţate din Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) în baza obiectivului de cooperare teritorială europeană al politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013. Acestea înlocuiesc fostele programe din cadrul iniţiativei comunitare INTERREG IIIB din perioada 2002-2006.

Mai multe detalii

Cartografia zonelor de cooperare transnaţională pdf 3 MB] English

Linkuri către site-uri cu informaţii despre programele de cooperare transnaţională English

Orientările strategice comunitare English Deutsch español français italiano polski

Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională pdf 169 KB] English

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale