Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Transnationale samenwerking

Transnationale samenwerking bevordert sterk geïntegreerde partnerschappen met effecten buiten de nationale grenzen in een zone voor transnationale samenwerking. Dergelijke partnerschappen omvatten en vertegenwoordigen verschillende niveaus van overheid en administratie, met zowel instanties uit de openbare als de particuliere sector en uit verschillende beleidsterreinen.

Er zijn in de EU dertien zones voor transnationale samenwerking.

Door deze partnerschappen kunnen transnationale samenwerkingsprojecten gezamenlijke oplossingen voor gemeenschappelijke problemen van een groot deel van hun samenwerkingszone ontwikkelen, voorbereiden en ten uitvoer leggen. Bij de projecten ligt sterk de nadruk op de transnationale werkregelingen en de transnationale dimensie van de beoogde resultaten.

Het is de bedoeling dat de projecten bijdragen tot een langetermijnvisie, met een groot idee als bron voor strategische maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van bescherming tegen overstromingen, maritiem beleid, intermodale vervoerscorridors, stedelijke en plattelandsnetwerken, en onderling verbonden transnationale innovatiesystemen.

De transnationale samenwerkingsprogramma's worden gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" van het cohesiebeleid 2007-2013. Zij zijn de opvolgers van de Interreg IIIB-programma's in het kader van een communautair initiatief (2002-2006).

Meer details

Kaart van de zones voor transnationale samenwerking pdf 3 MB] English

Verzameling links naar programma's voor transnationale samenwerking English

Strategische EU-richtsnoeren English Deutsch español français italiano polski

Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling pdf 169 KB] English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte