Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautiniu bendradarbiavimu skatinama labai integruota partnerystė, kurios įtaka tarptautinio bendradarbiavimo srityje jaučiama už valstybės sienų ribų. Tai įvairių lygių valstybinės valdžios ir administravimo įstaigų, viešųjų ir privačių, veikiančių įvairiose politikos srityse, partnerystė.

ES yra trylika tarptautinio bendradarbiavimo sričių.

Vykdant tarptautinio bendradarbiavimo projektus ši partnerystė suteikia galimybę sukurti, parengti ir įgyvendinti bendrus bendrų problemų ir didžiajai jų tarptautinio bendradarbiavimo zonos daliai aktualių klausimų sprendimus. Ypač akcentuojami tarptautiniai darbo susitarimai dėl projektų ir dėl planuojamų rezultatų tarptautinio masto.

Paprastai projektai turėtų padėti įgyvendinti ilgalaikę viziją, svarbią idėją, kuria grindžiami strateginiai veiksmai, pvz., apsaugos nuo potvynių, jūrų politikos, įvairiarūšio transporto koridorių, miestų ir kaimo tinklų bei tarpusavyje susijusių tarptautinių inovacijų sistemų srityse.

Tarptautinio bendradarbiavimo programos finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšomis, siekiant 2007-2013 m. sanglaudos politikos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo. Anksčiau tai buvo INTERREG IIIB Bendrijos iniciatyvos programos (2002-2006 m.).

Išsamiau

Tarptautinio bendradarbiavimo sričių žemėlapis pdf 3 MB] English

Nuorodos į tarptautinio bendradarbiavimo programų puslapius English

Bendrijos strateginės gairės English Deutsch español français italiano polski

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo pdf 169 KB] English

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos