Navigation path

Additional tools

Sanasto

Valtioiden välinen yhteistyö

Valtioiden välisten yhteistyöalueiden sisällä toimivia organisaatioita kannustetaan perustamaan kumppanuuksia, joiden toiminnan vaikutukset ulottuvat yli maiden rajojen. Tällaisia kumppanuuksia voidaan muodostaa eri hallitus- ja viranomaistasoilla, ja niihin osallistuu sekä julkisen että yksityisen sektorin elimiä politiikan eri aloilla.

EU:ssa on yhteensä 13 valtioiden välistä yhteistyöaluetta.

Kumppanuuksia hyödyntämällä valtioiden välisissä yhteistyöhankkeissa on mahdollista kehittää, valmistella ja toteuttaa yhteisiä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin ja haasteisiin. Erityisesti painotetaan sitä, että hanketyöt on järjestetty kansainvälisesti ja että tavoitellut tulokset ulottuvat valtioiden rajojen yli.

Tyypillisten hankkeiden olisi kehitettävä pitkän aikavälin visioita, joita voidaan käyttää strategisen toiminnan johtoajatuksena. Tyypillisiä toiminta-aloja ovat esimerkiksi tulvasuojelu, meriliikennepolitiikka, intermodaaliset liikennekäytävät, kaupunki- ja maaseutuverkot sekä kansainväliset innovaatiojärjestelmät.

Valtioiden välisiä yhteistyöohjelmia rahoitetaan kaudella 2007-2013 Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) koheesiopolitiikkaan kuuluvan Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen kautta. Näiden ohjelmien edeltäjiä kaudella 2002-2006 olivat Interreg IIIB -yhteisöaloiteohjelmat.

Lisätietoja

Kartta valtioiden välisen yhteistyön alueista pdf 3 MB] English

Linkkejä valtioiden välisten yhteistyöohjelmien sivustoille English

Yhteisön strategiset suuntaviivat English Deutsch español français italiano polski

Euroopan aluekehitysrahastosta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1080/2006 pdf 169 KB] English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media