Navigation path

Additional tools

A til Å

Grænseoverskridende samarbejde

Ved grænseoverskridende samarbejde fremmes integrerede partnerskaber, der rækker ud over de nationale grænser. Partnerskaberne spænder over og repræsenterer forskellige forvaltnings- og myndighedsniveauer og omfatter både offentlige og private organer og forskellige politikområder.

Der er tretten områder med grænseoverskridende samarbejde rundt om i EU.

Gennem partnerskaberne søger man med samarbejdsprojekter at udvikle og gennemføre fælles løsninger på de fælles problemer og udfordringer, der præger det pågældende område. Der lægges stor vægt på projekternes grænseoverskridende arbejdsforhold og på grænseoverskridende aspekter ved de forventede resultater.

Projekterne bør typisk bidrage til en langsigtet vision, der ligger til grund for strategiske initiativer, f.eks. sikring mod oversvømmelse, havpolitik, kombinerede transportveje, net mellem by- og landområder og sammenkoblede innovationssystemer på tværs af grænser.

Programmerne om grænseoverskridende samarbejde finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) under samhørighedspolitikkens mål om europæisk territorialt samarbejde for perioden 2007-2013. Det er en efterfølger til EU's initiativprogrammer, Interreg IIIB (2002-2006).

Læs mere

Kort over områder med grænseoverskridende samarbejde pdf 3 MB] English

Programmer om grænseoverskridende samarbejde English

EU's strategiske retningslinjer English Deutsch español français italiano polski

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling pdf 169 KB] English

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!