Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Nadnárodní spolupráce

Nadnárodní spoluprací se rozumí přeshraniční partnerství územních celků v rámci tzv. oblastí nadnárodní spolupráce. Tato partnerství zahrnují různé správní úrovně, organizace veřejného i soukromého sektoru a nejrůznější oblasti politiky.

V EU existuje třináct oblastí nadnárodní spolupráce.

V rámci těchto partnerství se uskutečňují projekty nadnárodní spolupráce, které připravují a realizují společná řešení problémů, s nimiž se potýká značná část dané oblasti. Velký důraz se klade na nadnárodní rozměr těchto projektů a výsledků, jichž se má dosáhnout.

Projekty by měly zpravidla sledovat určitou dlouhodobou vizi či strategický cíl, například v oblasti protipovodňové ochrany, námořní politiky, intermodálních dopravních koridorů, městské i venkovské infrastruktury a propojených nadnárodních systémů pro inovace.

Programy nadnárodní spolupráce se uplatňují v období 2007-2013 a jsou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci cíle "Evropská územní spolupráce". Jejich předchůdci byly programy iniciativy Společenství INTERREG IIIB (2002-2006).

Další podrobnosti

Mapa s vyznačením oblastí nadnárodní spolupráce pdf 3 MB] English

Odkazy na internetové stránky programů nadnárodní spolupráce English

Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost English Deutsch español français italiano polski

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj pdf 169 KB] English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média