Navigation path

Additional tools

od A po Z

Územná súdržnosť

Jedným z hlavných cieľov Únie je posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zníženia rozdielov medzi jednotlivými regiónmi. Lisabonská zmluva predstavuje tretí rozmer - územnú súdržnosť.

EÚ je z teritoriálneho hľadiska mimoriadne rôznorodá. Hlavným cieľom územnej súdržnosti je zaistiť, aby občania dokázali vyťažiť maximum zo základných charakteristík oblastí, v ktorých žijú. Žiadny občan EÚ by nemal pociťovať nevýhody pokiaľ ide o prístup k službám verejnej správy, bývaniu alebo pracovným príležitostiam len preto, že žije v určitom regióne. Politika územnej súdržnosti sa zameriava na dosiahnutie vyrovnanejšieho a udržateľného rozvoja.

Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebný integrovaný prístup, ktorý si vyžaduje lepšiu koordináciu medzi sektorovými politikami na všetkých úrovniach (od miestnej až po európsku) a užšiu spoluprácu. Mnohé otázky (napr. zmeny klímy, migrácia) nepoznajú hranice a dajú sa lepšie vyriešiť prostredníctvom adresnejších opatrení, za ktorými stojí skupina regiónov alebo krajín.

Európska komisia analyzuje v Zelenej knihe o územnej súdržnosti pdf 52 KB English (prijatá 6. októbra 2008) spôsoby dosiahnutia cieľov v oblasti územnej súdržnosti a otvára debatu na súvisiace témy.

Viac informácií

Územná súdržnosť

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá