Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Coeziune teritorială

Consolidarea coeziunii economice şi sociale prin reducerea disparităţilor dintre regiunile UE este un obiectiv clar al Uniunii Europene. Tratatul de la Lisabona introduce o a treia dimensiune, şi anume coeziunea teritorială.

UE se caracterizează printr-o incredibilă diversitate teritorială. Obiectivul coeziunii teritoriale este de a garanta că cetăţenii UE sunt în măsură să valorifice la maxim potenţialul zonelor în care locuiesc. Niciun cetăţean european nu ar trebui să fie privat de acces la servicii publice, la locuinţă sau la piaţa muncii doar pe motiv că locuieşte într-o regiune şi nu în alta. Coeziunea teritorială promovează o dezvoltare mai armonioasă şi durabilă.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv este nevoie de o abordare integrată. Aceasta implică o mai bună coordonare a politicilor sectoriale, la nivel local, regional, naţional şi european. De asemenea, presupune o cooperare mai strânsă şi legături mai bune. Multe aspecte (schimbări climatice, imigrare) depăşesc frontierele geografice şi ar putea fi mai bine soluţionate printr-o cooperare la nivel regional sau european.

Cartea verde a Comisiei Europene privind coeziunea teritorială pdf 52 KB English , adoptată la 6 octombrie 2008, a deschis dezbaterea şi analizează diverse metode care ar putea servi la îndeplinirea obiectivului de coeziune teritorială.

Mai multe detalii

Coeziune teritorială

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale