Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Territoriale samenhang

De economische en sociale samenhang vergroten door de ongelijkheid tussen regio's binnen de EU te verminderen is een duidelijke doelstelling van de Unie. Het Verdrag van Lissabon voegt een derde dimensie toe: territoriale samenhang.

De EU heeft een ongelooflijke territoriale diversiteit. Territoriale samenhang als doelstelling houdt in: ervoor zorgen dat mensen de inherente kenmerken van de plaats waar ze wonen zo goed mogelijk kunnen benutten. Geen enkele Europese burger zou in de streek waar hij of zij leeft, achtergesteld mogen zijn op het gebied van toegang tot openbare diensten, huisvesting of werkgelegenheidskansen. Territoriale samenhang betekent meer evenwichtige en duurzame ontwikkeling.

Om deze doelstelling te verwezenlijken is een geïntegreerde aanpak nodig en dat vergt een betere coördinatie tussen het sectorale beleid van alle verschillende niveaus - van het lokale tot het Europese. Ook zijn nauwere samenwerking en betere verbindingen vereist. Veel kwesties - klimaatverandering, migratie, enz. - houden niet op bij de grens en kunnen beter worden aangepakt door een aangepast antwoord van verschillende regio's of landen.

Het groenboek over territoriale cohesie pdf 52 KB English is op 6 oktober 2008 aangenomen en heeft het startschot gegeven voor een discussie en onderzoekt manieren om territoriale samenhang na te streven.

Meer details

Territoriale samenhang

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte