Navigation path

Additional tools

Sanasto

Alueellinen yhteenkuuluvuus

EU:n tavoitteena on vahvistaa taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta pienentämällä alueiden välisiä eroja EU:n sisällä. Lissabonin sopimuksessa määritellään kolmas vastaava tavoite: alueellinen yhteenkuuluvuus.

EU:n alueet ovat varsin monimuotoisia. Alueellista yhteenkuuluvuutta eli koheesiota edistämällä pyritään varmistamaan, että ihmiset pystyvät parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntämään kotiseutunsa tarjoamia mahdollisuuksia. Yksikään EU-kansalainen ei saisi joutua epäedulliseen asemaan julkisten palvelujen, asumisolojen tai työllisyysmahdollisuuksien suhteen sen perusteella, millä alueella hän asuu. Alueellista koheesiota vahvistamalla halutaan päästä tasapainoisempaan ja kestävämpään kehitykseen.

Tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan yhtenäistä toimintalinjaa. Alakohtaiset politiikat on sovitettava yhteen entistä paremmin kaikilla tasoilla aina paikallistasolta Euroopan tasolle. Lisäksi tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä ja parempia yhteyksiä. Monet ilmiöt, kuten ilmastonmuutos ja muuttoliike, eivät tunne maantieteellisiä rajoja, vaan niihin voidaan puuttua tehokkaammin useiden alueiden tai maiden yhteisillä toimenpiteillä.

Euroopan komission vihreä kirja alueellisesta koheesiosta pdf 52 KB English hyväksyttiin 6.10.2008. Siinä käynnistetään keskustelu aiheesta ja kartoitetaan toimia tavoitteen saavuttamiseksi.

Lisätietoja

Alueellinen yhteenkuuluvuus

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media