Navigation path

Additional tools

A–Y

Territoriaalne ühtekuuluvus

Majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamine, vähendades piirkondadevahelisi erinevusi ELis, on liidu selge eesmärk. Lissaboni lepinguga lisandub kolmas mõõde: territoriaalne ühtekuuluvus.

Euroopa Liidus on äärmiselt suur territoriaalne mitmekesisus. Territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärk on tagada, et kodanikel on võimalus kasutada võimalikult suures ulatuses ära nende elukohaks olevate piirkondade iseloomulikke omadusi. Euroopa kodanike juurdepääs avalikele teenustele ning nende majutus- ja töövõimalused ei tohiks sõltuda sellest, millised piirkonnas nad elavad. Territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärk on tasakaalustatum ja säästvam areng.

Asjaomase eesmärgi saavutamiseks on vaja integreeritud lähenemisviisi. See tähendab paremat valdkondade poliitika kooskõla kõigil tasanditel, alates kohalikust ja lõpetades Euroopaga. Samuti eeldab see tihedamat koostööd ja paremaid ühendusi. Paljud küsimused, nagu näiteks kliimamuutus ja ränne, ei tunne riigipiire ning nendega tegelemisel oleks parem otsida lahendusi mitme piirkonna või riigi koostöös.

6. oktoobril 2008 vastu võetud Euroopa Komisjoni rohelise raamatuga territoriaalse ühtekuuluvuse kohta pdf 52 KB English algatati arutelu ning püütakse leida viise territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi saavutamiseks.

Lisateave

Territoriaalne ühtekuuluvus

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis