Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Územní soudržnost

Posilovat hospodářskou a sociální soudržnost Unie odstraňováním rozdílů mezi jejími regiony je jedním ze základních cílů EU. Lisabonská smlouva pak připojuje ještě třetí rozměr soudržnosti, a sice soudržnost územní.

Evropská unie v sobě spojuje území až neuvěřitelné rozmanitosti. Smyslem cíle územní soudržnosti je zajistit, aby lidé měli možnost maximálně využít specifických vlastností svých regionů. Evropští občané by nikdy neměli být znevýhodněni v přístupu k veřejným službám, bydlení či zaměstnání kvůli tomu, v jakém regionu žijí. Územní soudržnost klade důraz na vyvážený a udržitelný rozvoj.

K dosažení tohoto cíle je nutný ucelený přístup. Nutná je lepší koordinace politik mezi jednotlivými úrovněmi, od místní až po evropskou. Nezbytná je též užší spolupráce a lepší komunikace. Mnoho současných problémů, jako například změna klimatu či migrace, zcela přesahuje hranice stávajících územních celků a je účinnější je řešit společným postupem několika regionů či zemí.

Evropská komise přijala dne 6. října 2008 zelenou knihu o územní soudržnosti pdf 52 KB English , která se zabývá vhodnými způsoby plnění cíle územní soudržnosti a zahájila diskusi o těchto otázkách.

Další podrobnosti

Územní soudržnost

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média