Navigation path

Additional tools

od A po Z

Transeurópske siete

Transeurópske siete sú vymedzené v článkoch 170, 171 a 172 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie. Siete zahŕňajú cezhraničné dopravné, energetické a telekomunikačné infraštruktúry, ktoré slúžia na podporu a ďalšie zlepšenie fungovania jednotného európskeho trhu a zjednodušujú voľný pohyb tovaru, osôb a služieb. Činnosti, ktoré sú realizované na základe uvedené právneho rámca musia prispieť k interoperabilite národných sietí a uľahčovať prístup k nim.

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavujú projekty transeurópskych dopravných sietí prioritu pre regióny, ktoré sa zúčastňujú cieľa Konvergencia. Dôraz sa kladie aj na zlepšenie prepojení s transeurópskymi dopravnými sieťami pre regióny, ktoré participujú na cieli Konvergencia a/alebo Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. V rámci Kohézneho fondu sa finančné prostriedky určené na dopravu investujú hlavne do projektov transeurópskych dopravných sietí, pričom sa špeciálny dôraz kladie na prioritné projekty.

Viac informácií

Transeurópske siete - domovská stránka English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá