Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Trans-Europese netwerken (TEN)

Trans-Europese netwerken betreffen grensoverschrijdende vervoers-, energie- en telecommunicatie-infrastructuur, en worden vermeld in de artikelen 170, 171 en 172 van de geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Hun doel is de werking van de Europese interne markt te ondersteunen en te bevorderen door gemakkelijker vrij verkeer van goederen, personen en diensten. TEN-acties moeten de interoperabiliteit van nationale netwerken bevorderen en de toegang ertoe vergemakkelijken.

In het kader van het EFRO worden TEN-T-projecten specifiek vermeld als een prioriteit voor de convergentieregio's, samen met de verbetering van de verbindingen met de TEN-T-routes voor zowel de convergentie- als de concurrentievermogen-regio's. Uit het Cohesiefonds wordt financiering voor vervoer gericht op TEN-T-projecten, met bijzondere nadruk op prioritaire projecten.

Meer details

TEN-homepage English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte