Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Transeuropiniai tinklai (TEN)

Transeuropinius tinklus sudaro valstybių sienas kertanti transporto, energetikos ir telekomunikacijų infrastuktūra, apie juos rašoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 170, 171 ir 172 straipsniuose. Šių tinklų paskirtis - padėti veikti bendrajai Europos rinkai ir tobulinti jos funkcionavimą, sudarant geresnes prekių, žmonių ir paslaugų judėjimo sąlygas. TEN veikla turi būti skatinama nacionalinių tinklų sąveika ir užtikrinama paprastesnė prieiga prie jų.

ERPF atskirai pabrėžia, kad TEN-T projektai yra prioritetiniai konvergencijos regionuose, taip pat svarbu gerinti sąsajas su TEN-T maršrutais ir konvergencijos, ir konkurencingumo tikslo regionuose. Sanglaudos fondo transportui numatytos lėšos visų pirma skiriamos TEN-T projektams, ypač prioritetiniams.

Išsamiau

TEN interneto puslapis English

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos