Navigation path

Additional tools

Sanasto

Euroopan laajuiset verkot (TEN)

Euroopan laajuiset verkot käsittävät rajat ylittävät liikenne-, energia- ja televiestintäinfrastruktuurit. Ne mainitaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 170, 171 ja 172 artiklassa (vuoden 2008 konsolidoitu toisinto). TEN-verkkojen tarkoituksena on tukea ja edistää Euroopan sisämarkkinoiden toimintaa helpottamalla tavaroiden, henkilöiden ja palvelujen vapaata liikkumista. TEN-verkoissa toteutettavilla toimilla on edistettävä kansallisten verkkojen yhteentoimivuutta ja helpotettava pääsyä niihin.

Euroopan laajuiset liikenneverkot (TEN-T) mainitaan EAKR:stä rahoitettavina lähentymisalueiden painopistealoina, joilla ensisijaista on yhteyksien parantaminen TEN-T-reitteihin lähentymistavoitteeseen tai alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteeseen kuuluvilla alueilla. Koheesiorahaston liikennealan rahoitus on kohdennettu TEN-T-hankkeisiin ja erityisesti ensisijaisiin hankkeisiin.

Lisätietoja

TEN-sivusto English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media