Navigation path

Additional tools

A til Å

Transeuropæiske net (TEN)

De transeuropæiske net er grænseoverskridende transport-, energi- og teleinfrastrukturer. De nævnes i artikel 170, 171 og 172 i den konsoliderede udgave fra 2008 af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. De skal bidrage til et mere velfungerende indre marked ved at lette den frie bevægelighed for varer, personer og tjenesteydelser. De initiativer, der tages på området, skal øge interoperabiliteten af de nationale net og lette adgangen til dem.

Under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) betegnes transeuropæiske transportprojekter (TEN-T) som en prioritet for konvergensregioner på linje med forbedring af forbindelserne til de transeuropæiske transportakser for konvergensregioner og regioner, der er omfattet af målet om konkurrenceevne. Under Samhørighedsfonden går den støtte, der er øremærket til transport, til TEN-T-projekter, især de prioriterede projekter.

Læs mere

Transeuropæiske net (hjemmeside) English

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!