Navigation path

Additional tools

A till Ö

Tekniskt stöd

Det tekniska stödet ska användas för att genomföra de program och projekt som kommissionen finansierar. Stödet kan användas för förberedelser, förvaltning, utvärdering, övervakning, revision och kontroll.

Pengarna kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden.

Enligt EU:s regler får bara en viss andel av anslagen till de operativa programmen gå till tekniskt stöd. Om stödet har initierats av kommissionen eller på kommissionens vägnar, är andelen högst 0,25 % av det årliga anslaget för varje fond. Om det tekniska stödet kommer från medlemsländerna gäller följande tak:

  • 4 % för program inom konvergensmålet och målet regional konkurrenskraft och sysselsättning.
  • 6 % för program som finansieras inom målet europeiskt territoriellt samarbete.

Läs mer

Att arbeta för regionerna - EU:s regionalpolitik 2007-2013 pdf 1 MB] English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad