Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Asistenţă tehnică

UE oferă asistenţă tehnică statelor membre pentru a le ajuta să implementeze programele şi proiecte finanţate de Comisia Europeană. În cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene, acest tip de asistenţă poate fi utilizat pentru finanţarea activităţilor de pregătire, gestionare, evaluare, monitorizare, audit şi control.

Sursele de finanţare sunt Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european şi Fondul de coeziune.

Normele UE stabilesc un plafon pentru finanţarea provenind din programele operaţionale care poate fi consacrată activităţilor de asistenţă tehnică. În cazul în care asistenţa tehnică este iniţiată de Comisia Europeană sau de o parte terţă în numele acesteia, plafonul este de 0,25% din bugetul anual al fiecărui fond. Dacă asistenţa tehnică este furnizată de statele membre, plafonul stabilit este de:

  • 4% pentru programele care se califică pentru obiectivele "Convergenţă" şi "Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă"
  • 6% pentru programele care beneficiază de finanţare în baza obiectivului de cooperare teritorială europeană.

Mai multe detalii

În sprijinul regiunilor - politica de dezvoltare regională a UE (2007-2013) pdf 1 MB] English

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale