Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Technische bijstand

Er is technische bijstand beschikbaar om belanghebbenden te helpen bij de tenuitvoerlegging van door de Commissie gefinancierde programma's en projecten. Binnen het EU-cohesiebeleid kan dergelijke financiële steun gebruikt worden om voorbereiding, beheer, evaluatie, monitoring, audit en controle te bekostigen.

Middelen voor dergelijke activiteiten worden verstrekt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds.

De EU-regels beperken hoeveel middelen uit operationele programma's voor technische bijstand mogen worden bestemd. Bij technische bijstand op initiatief van of namens de Commissie ligt het plafond op 0,25% van de jaarlijkse voorziening van ieder fonds. Als de technische bijstand van de EU-landen afkomstig is, gelden volgende plafonds:

  • 4% voor programma's die onder de doelstellingen "convergentie" en "regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" vallen
  • 6% voor programma's die gefinancierd worden in het kader van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking"

Meer details

Werken voor de regio's - Europees Regionaal Beleid 2007-2013 pdf 1 MB] English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte