Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Techninė pagalba

Techninė pagalba gali būti teikiama siekiant padėti suinteresuotosioms šalims įgyvendinti Komisijos finansuojamas programas ir projektus. Vadovaujantis ES sanglaudos politika tokia finansinė parama gali būti naudojama atsiskaityti už parengiamąją, valdymo, vertinimo, priežiūros, audito ir kontrolės veiklą.

Lėšos tokiai veiklai skiriamos iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF) ir Sanglaudos fondo.

ES taisyklėse nustatyta didžiausia veiklos programoms skirtų lėšų dalis, kurią galima skirti techninei pagalbai. Jeigu techninė pagalba inicijuota Komisijos arba teikiama jos vardu, ši riba yra 0,25 % metinių iš kiekvieno fondo skiriamų lėšų. Jeigu techninę pagalbą teikia valstybės narės, didžiausios ribos yra tokios:

  • 4 % programoms, kurios vykdomos siekiant konvergencijos bei regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslų;
  • 6 % programoms, kurioms finansavimas skiriamas Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui siekti.

Išsamiau

Darbas regionams. 2007-2013 m. ES regioninė politika pdf 1 MB] English

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos