Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj zahteva pripravo razvojne politike, ki izpolnjuje gospodarske, družbene in okoljske potrebe družbe v kratkoročnem, srednjeročnem in zlasti dolgoročnem obdobju. Temelji na predpostavki, da mora razvoj izpolniti potrebe današnje družbe, ne da bi ogrozil dobrobiti prihodnjih generacij. To v praksi pomeni, da je treba ustvariti razmere za dolgoročni gospodarski razvoj in hkrati zagotoviti spoštovanje okolja.

Trajnostni razvoj je krovni cilj Evropske unije, ki je pripravila tudi lastno strategijo trajnostnega razvoja. Trajnostni razvoj je ključno načelo kohezijske politike. Opredeljen je v strateških smernicah EU, ki zagotavljajo okvir politike za vse programe, sofinancirane iz strukturnih skladov in iz kohezijskega sklada.

Vas zanima več?

Strategija trajnostnega razvoja EU English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji