Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling verwijst naar een vorm van ontwikkelingsbeleid die tegemoetkomt aan de economische, sociale en milieubehoeften van de samenleving, uitgedrukt in welzijn op korte, middellange en vooral lange termijn. Het uitgangspunt ervan is de veronderstelling dat ontwikkeling de behoeften van vandaag moet bevredigen zonder het welzijn van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. In de praktijk betekent dit de voorwaarden scheppen voor economische ontwikkeling op lange termijn, met eerbied voor het milieu.

Duurzame ontwikkeling is een overkoepelende doelstelling van de EU, die haar eigen strategie voor duurzame ontwikkeling heeft gepubliceerd. In de context van het cohesiebeleid is duurzame ontwikkeling een kernbeginsel van de strategische richtsnoeren van de Europese Unie die het beleidskader verschaffen voor alle door de Structuurfondsen en het Cohesiefonds medegefinancierde programma's.

Meer details

Strategie voor duurzame ontwikkeling van de EU English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte