Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Darnus vystymasis

Darnaus vystymosi sąvoka apibūdinama tokia vystymosi politika, kuria siekiama patenkinti su gerove susijusius visuomenės ekonominius, socialinius ir aplinkos poreikius artimiausiu, vidutinės trukmės ir svarbiausia ilgalaikiu laikotarpiu. Ši sąvoka paremta prielaida, kad vystymasis turi tenkinti šiandienos poreikius, nekeldamas pavojaus ateities kartų gerovei. Praktiškai tai reiškia, kad reikia sudaryti ilgalaikės ekonomikos plėtros sąlygas užtikrinant tinkamą aplinkos apsaugą.

Darnus vystymasis - vienas iš svarbiausių ES tikslų. ES yra paskelbusi atskirą darnaus vystymosi strategiją. Darnus vystymasis yra vienas iš pagrindinių sanglaudos politikos principų, įvardytų Bendrijos strateginės gairėse, kuriomis apibrėžiamos bendros visų programų, iš dalies finansuojamų struktūrinių bei Sanglaudos fondų lėšomis, politinės nuostatos.

Išsamiau

ES darnaus vystymosi strategija English

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos