Navigation path

Additional tools

Sanasto

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen käsite tarkoittaa sellaista kehityspolitiikkaa, jonka tarkoituksena on täyttää yhteiskunnan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset tarpeet lyhyen, keskipitkän ja ennen kaikkea pitkän aikavälin hyvinvoinnin takaamiseksi. Käsite perustuu siihen oletukseen, että kehityspolitiikalla on täytettävä nykyhetken tarpeet niin, ettei tulevien sukupolvien hyvinvointia vaaranneta. Käytännössä tämä tarkoittaa edellytysten luomista pitkän aikavälin talouskehitykselle samalla, kun varmistetaan ympäristön asianmukainen suojelu.

Kestävä kehitys on EU:n yleistavoite, jonka saavuttamiseksi EU on laatinut oman strategiansa. Kestävä kehitys on lisäksi määritelty yhteisön strategisissa suuntaviivoissa koheesiopolitiikan ensisijaiseksi tavoitteeksi. Nämä suuntaviivat muodostavat poliittisen toimintakehyksen kaikille rakenne- ja koheesiorahastoista yhteisrahoitettaville ohjelmille.

Lisätietoja

EU:n kestävän kehityksen strategia English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media