Navigation path

Additional tools

A–Y

Säästev areng

Säästva arengu mõiste viitab sellisele arengupoliitikale, mille eesmärk on rahuldada ühiskonna heaoluga seotud majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid vajadusi lühiajalises, keskmises ja eelkõige pikas perspektiivis. See põhineb veendumusel, et areng peab rahuldama hetkevajadused, kahjustamata seejuures tulevaste põlvkondade heaolu. Praktikas tähendab see tingimuste loomist pikaajaliseks majandusarenguks, tagades samas austuse keskkonna vastu.

Säästev areng on ELi üldine eesmärk. EL on koostanud ka oma säästva arengu strateegia. Ühtekuuluvuspoliitika raames on säästev areng üks ühenduse strateegilistes suunistes määratletud peamistest põhimõtetest. Ühenduse strateegilistes suunistes on esitatud poliitiline raamistik kõigile struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavatele programmidele.

Lisateave

ELi säästva arengu strateegia English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis