Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Subsidiarumas

Subsidiarumo principu siekiama užtikrinti, kad sprendimus priimtų kuo artimesnė piliečiams institucija. Išskyrus išimtinės ES kompetencijos sritis, veiksmų Europos lygiu turėtų būti imamasi tik tuo atveju, jeigu jie būtų efektyvesni už nacionalinio, regioninio arba vietos lygmens veiksmus. Subsidiarumo principas glaudžiai susijęs su proporcingumo ir būtinumo principais, t. y. bet kuris ES veiksmas turi užtikrinti tik tai, kas yra būtina ES sutartyje numatytiems tikslams pasiekti.

Subsidiarumo principas įvestas 1992 m. Europos Sąjungos sutartimi (5 str.). Amsterdamo sutartimi (1997 m.) šis principas išplėtotas, pvz., visi teisės aktų pasiūlymai vertinami subsidiarumo požiūriu.

Lisabonos sutartimi šis principas plėtojamas toliau. Keli konkretūs pakeitimai: platesnės konsultacijos vietos ir regioniniu lygmenimis dėl rengiamų teisės aktų pasiūlymų, glaudesnis bendravimas su valstybių narių parlamentais per teisės aktų leidybos procesą.

Išsamiau

1992 m. gruodžio 11-12 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo Edinburge išvados English

Europinės sutartys English

Lisabonos sutartis English English

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos