Navigation path

Additional tools

Sanasto

Toissijaisuusperiaate

Toissijaisuusperiaatteen tarkoituksena on varmistaa, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia. EU:n yksinomaisen toimivallan aloja lukuun ottamatta EU:n on tarpeen toteuttaa toimia Euroopan tasolla ainoastaan, jos ne ovat kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason toimia tehokkaampia. Toissijaisuusperiaate on kytköksissä suhteellisuusperiaatteeseen ja tarpeellisuusperiaatteeseen, jotka tarkoittavat, että yhteisön toiminnassa ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toissijaisuusperiaate otettiin käyttöön vuonna 1992 Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella (5 artikla). Sen soveltamisalaa laajennettiin vuonna 1997 Amsterdamin sopimuksella niin, että esimerkiksi kaikki lainsäädäntöehdotukset arvioidaan toissijaisuusperiaatteen näkökulmasta.

Periaatetta vahvistetaan edelleen Lissabonin sopimuksella. Tärkeimmät muutokset ovat seuraavat: paikallis- ja aluetason edustajia kuullaan entistä paremmin lainsäädäntöehdotusten laadinnan yhteydessä, ja kansalliset parlamentit otetaan tiiviimmin mukaan lainsäädäntöprosessiin.

Lisätietoja

Edinburghin Eurooppa-neuvoston päätelmät, 11.-12.12.1992 English

EU:n perussopimukset English

Lissabonin sopimus English English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media