Navigation path

Additional tools

A till Ö

Strukturfonderna

Regionalpolitiken finansieras genom strukturfonderna och Sammanhållningsfonden under perioden 2007-2013.

Det finns två strukturfonder. Den ena är Europeiska regionala utvecklingsfonden, som sedan 1975 ger ekonomiskt stöd till utveckling och strukturell anpassning av de regionala ekonomierna, ekonomiska förändringar, ökad konkurrenskraft och territoriellt samarbete i hela EU. Den andra är Europeiska socialfonden, som sedan 1958 bidrar till att öka arbetstagarnas och företagens anpassningsförmåga och tillgången till arbete och deltagande på arbetsmarknaden, bekämpa alla typer av diskriminering, underlätta missgynnade gruppers integrering i samhället och bilda partnerskap för sysselsättningsreformer.

Läs mer

Strukturfonderna - huvudmål

EU regionalpolitik: Håll dig informerad