Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Strukturna sklada

V programskem obdobju 2007-2013 se regionalna politika financira iz strukturnih skladov in iz kohezijskega sklada.

Ohranjena sta dva strukturna sklada, in sicer: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), ki od leta 1975 zagotavlja sredstva za razvoj in strukturno prilagoditev regionalnih gospodarstev, prilagajanje na gospodarske spremembe, krepitev konkurenčnosti in teritorialno sodelovanje v EU, in Evropski socialni sklad (ESS), ustanovljen leta 1958, ki zagotavlja sredstva za večjo prilagodljivost delavcev in podjetij, dostop do zaposlitve in udeležbo na trgu dela, družbeno vključitev prikrajšanih posameznikov, preprečevanje vseh oblik diskriminacije ter oblikovanje partnerstev za uspešno izvedbo reform na področju zaposlovanja.

Vas zanima več?

Strukturna sklada: glavni cilji

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji