Navigation path

Additional tools

od A po Z

Štrukturálne fondy

Počas programového obdobia 2007 - 2013 je regionálna politika financovaná zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Štrukturálne fondy tvoria dva fondy: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), ktorý od roku 1975 poskytuje finančnú podporu na účely rozvoja a štrukturálnych zmien regionálnych ekonomík, hospodárskych zmien, zvýšenia konkurencieschopnosti a územnej spolupráce v EÚ a Európsky sociálny fond (ESF) vytvorený v roku 1958, ktorého úlohou je zlepšiť adaptabilitu zamestnancov a podnikov, prístup k zamestnanosti a účasť na trhu práce, sociálne začlenenie znevýhodnených osôb, boj proti všetkým formám diskriminácie a vytváranie partnerstiev zameraných na realizáciu reforiem v oblasti zamestnanosti.

Viac informácií

Štrukturálne fondy: hlavné ciele

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá