Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

De Structuurfondsen

Het regionaal beleid voor de periode 2007-2013 wordt gefinancierd door de Structuurfondsen en het Cohesiefonds.

De Structuurfondsen omvatten twee componenten. Er is enerzijds het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat sinds 1975 financiële steun verleent voor ontwikkeling en structurele aanpassing van regionale economieën, economische verandering, verbetering van het concurrentievermogen en territoriale samenwerking in de hele EU, en anderzijds het Europees Sociaal Fonds (ESF) dat uit 1958 dateert en bijdraagt tot het aanpassingsvermogen van werknemers en bedrijven, verbetering van de toegang tot en de participatie op de arbeidsmarkt, verbetering van de sociale integratie van kansarmen, bestrijding van discriminatie, en bevordering van partnerschappen voor hervormingen inzake werkgelegenheid.

Meer details

De Structuurfondsen: belangrijkste doelstellingen

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte