Navigation path

Additional tools

Sanasto

Rakennerahastot

Aluepolitiikkaa rahoitetaan kaudella 2007-2013 rakennerahastoista ja koheesiorahastosta.

Rakennerahastoja on kaksi. Toinen niistä on vuonna 1975 perustettu Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), josta myönnetään rahoitustukea alueiden talouden kehittämiseen ja rakenteelliseen mukauttamiseen, talouden muutoksiin, kilpailukyvyn lisäämiseen sekä EU:n laajuiseen alueelliseen yhteistyöhön. Toinen taas on vuonna 1958 perustettu Euroopan sosiaalirahasto, jonka tavoitteena on parantaa työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskykyä, helpottaa työelämään pääsyä ja työmarkkinoille osallistumista, ehkäistä vähäosaisten syrjäytymistä, torjua kaikenlaista syrjintää sekä luoda kumppanuusyhteistyötä, joka auttaa työelämän uudistusten hallinnassa.

Lisätietoja

Rakennerahastojen ensisijaiset tavoitteet

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media