Navigation path

Additional tools

A–Y

Struktuurifondid

Aastatel 2007-2013 rahastatakse regionaalpoliitikat struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist.

Struktuurifondid koosnevad kahest komponendist: Euroopa Regionaalarengu Fond, mis aitab alates 1975. aastast rahastada piirkondade majanduse arengut ja struktuurilist kohandamist, majandusmuutusi, konkurentsivõime suurendamist ning territoriaalset koostööd kogu ELis; ja 1958. aastal loodud Euroopa Sotsiaalfond, mis keskendub järgmistele teemadele: töötajate ja ettevõtete kohanemisvõime, tööturule pääsemine ja seal osalemine, tõrjutud inimeste sotsiaalne kaasamine, võitlus diskrimineerimise kõigi vormide vastu, partnerluste loomine tööhõivereformide teostamiseks.

Lisateave

Struktuurifondid: põhieesmärgid

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis