Navigation path

Additional tools

A til Å

Strukturfonde

For perioden 2007-2013 finansieres regionalpolitikken gennem strukturfondene og Samhørighedsfonden.

Strukturfondene har to redskaber: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), der blev oprettet i 1975 for at yde økonomisk støtte til udvikling og strukturel tilpasning af regionale økonomier, økonomiske forandringer, øget konkurrenceevne og territorialt samarbejde i hele EU, og Den Europæiske Socialfond (ESF), der blev oprettet i 1958 for at fremme tilpasningsevnen hos arbejdstagere og virksomheder, adgangen til beskæftigelse og arbejdsmarkedsdeltagelsen, social integrering af dårligt stillede, bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling og partnerskaber med henblik på reformer på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

Strukturfondene - vigtigste mål

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!