Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Strukturální fondy

V období 2007-2013 je regionální politika financována ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti.

Strukturální fondy mají dvě složky: První je Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), který byl založen v roce 1975 a poskytuje finanční pomoc na rozvoj a strukturální změny regionálních ekonomik, na transformaci hospodářství, zvyšování konkurenceschopnosti a na územní spolupráci v EU. Druhou je Evropský sociální fond (ESF), který byl založen v roce 1958 a podporuje přizpůsobivost pracovníků a podniků, dostupnost zaměstnání a účast na trhu práce, sociální začleňování znevýhodněných osob, boj se všemi formami diskriminace a vytváření partnerství usnadňujících reformy v oblasti zaměstnanosti.

Další podrobnosti

Strukturální fondy: hlavní cíle

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média