Navigation path

Additional tools

A till Ö

Statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd ska se till att statliga medel inte används för att snedvrida konkurrensen eller skapa orättvisa fördelar på EU:s inre marknad.

Statligt stöd kan ge ett företag oberättigade fördelar i förhållande till konkurrenterna. Stödet kan t.ex. ges i form av bidrag, ränte- och skattelättnader eller inköp av varor och tjänster på förmånliga villkor.

Enligt EU:s regler är statligt stöd förbjudet, om det inte kan berättigas med hänsyn till den allmänna ekonomiska utvecklingen. Det är EU-kommissionen som ska se till att reglerna om statligt stöd tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. EU:s operativa program för regional utveckling omfattas av reglerna om statligt stöd.

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad