Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Državna pomoč

S pravili o državni pomoči želi Evropska unija zagotoviti, da se državna sredstva ne uporabijo za izkrivljanje konkurence ali za ustvarjanje nepoštene prednosti na evropskem enotnem trgu.

Z državno pomočjo lahko podjetje pridobi nepošteno konkurenčno prednost pred svojimi tekmeci. Taka pomoč ima lahko več oblik, denimo dodelitev nepovratnih sredstev, subvencioniranje obrestnih mer in zagotovitev davčnih olajšav ali nakup blaga in storitev pod ugodnejšimi pogoji.

Predpisi EU načeloma prepovedujejo državno pomoč, razen kadar je upravičena v posebnih okoliščinah, povezanih s splošnim gospodarskim razvojem. Evropska komisija mora zagotoviti, da se pravila za državno pomoč enako uporabljajo in upoštevajo v vseh državah članicah. Pravila za državno pomoč veljajo tudi za operativne programe EU za regionalni razvoj.

Vas zanima več?

Pravila Evropske unije o državni pomoči English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji