Navigation path

Additional tools

od A po Z

Štátna pomoc

Účelom predpisov EÚ v oblasti štátnej pomoci je zaistiť, aby sa verejné prostriedky nevyužívali na deformovanie hospodárskej súťaže alebo na poskytnutie nespravodlivej konkurenčnej výhody pre určitý podnik.

Neoprávnená štátna pomoc je taká pomoc vlády, vďaka ktorej môže podnik získať nespravodlivú konkurenčnú výhodu voči svojim obchodným rivalom. Štátna pomoc môže mať viacero podôb - napríklad poskytnutie grantov, daňových úľav alebo nákup tovarov a služieb za ceny, ktoré sú výhodné pre daný podnik.

Predpisy EÚ vo všeobecnosti zakazujú štátnu pomoc. Zásahy štátu môžu byť oprávnené len za určitých podmienok, ktoré sa viažu k všeobecnému hospodárskemu vývoju. Komisia je zodpovedná za uniformné uplatňovanie a dodržiavanie predpisov o štátnej pomoci vo všetkých členských štátoch. Príslušné predpisy sa vzťahujú aj na operačné programy EÚ v oblasti regionálneho rozvoja.

Viac informácií

Právne predpisy Európskej únii o štátnej pomoci English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá