Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Ajutorul de stat

Normele UE privind ajutorul de stat au fost instituite pentru a garanta că resursele statului nu sunt utilizate pentru a denatura concurenţa sau pentru a obţine foloase necuvenite pe piaţa unică europeană.

Ajutorul de stat este un avantaj oferit de guvern. Acesta ar putea conferi unei întreprinderi un avantaj comparativ faţă de concurenţii săi. Astfel de cazuri de ajutor de stat pot fi acordate în diverse moduri: de exemplu, prin alocarea de subvenţii, scutirea de dobânzi şi taxe sau prin acordarea dreptului de a achiziţiona bunuri şi servicii în condiţii preferenţiale.

În general, normele europene interzic acordarea de ajutoare de stat, cu excepţia cazurilor care se justifică prin necesitatea de a asigura o dezvoltare economică generală. Comisia Europeană trebuie să garanteze că normele referitoare la ajutorul de stat sunt aplicate şi respectate în egală măsură de toate statele membre. Programele operaţionale ale UE pentru dezvoltare regională cad sub incidenţa acestor norme privind ajutorul de stat.

Mai multe detalii

Normele UE privind ajutorul de stat English

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale