Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Staatssteun

De staatssteunregels van de Europese Unie zijn ingevoerd om ervoor te zorgen dat er geen overheidsmiddelen worden gebruikt om op de Europese interne markt de concurrentie te verstoren of oneerlijke voordelen toe te kennen.

Staatssteun is een door een regering toegekend voordeel dat een bedrijf een ongerechtvaardigd concurrentievoordeel verschaft ten opzichte van commerciële rivalen. Zulke staatssteun kan op verschillende manieren worden verstrekt, bijvoorbeeld via subsidies, rentesubsidies, belastingvoordelen of de aankoop van goederen en diensten tegen preferentiële voorwaarden.

De EU-regels verbieden in het algemeen staatssteun tenzij die kan worden gerechtvaardigd op grond van bepaalde voorwaarden in verband met de algemene economische ontwikkeling. De Commissie ziet erop toe dat de staatssteunregels in alle EU-landen op dezelfde manier worden toegepast en nageleefd. Ook de operationele programma's voor regionale ontwikkeling van de EU moeten de staatssteunregels respecteren.

Meer details

EU-regels inzake staatssteun English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte