Navigation path

Additional tools

Sanasto

Valtiontuki

EU:n valtiontukisäännöillä varmistetaan, ettei valtion varoilla vääristetä kilpailua tai anneta yrityksille epäoikeudenmukaista kilpailuetua EU:n sisämarkkinoilla.

Valtiontuki on valtion myöntämää etua, jonka ansiosta yritys voi saada perusteetonta hyötyä kilpailijoihinsa nähden. Valtiontukea voidaan antaa useissa eri muodoissa, muun muassa myöntämällä avustuksia, tukia, korkotukia ja verohelpotuksia tai hankkimalla tavaroita ja palveluja edullisin ehdoin.

EU:n säännöissä on yleisesti kielletty valtiontuen myöntäminen, ellei sitä voida oikeuttaa yleiseen talouskehitykseen liittyvillä erityisillä syillä. Komission tehtävänä on varmistaa, että valtiontukisääntöjä sovelletaan ja noudatetaan yhtäläisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Valtiontukisääntöjä sovelletaan myös aluekehitystä koskeviin EU:n toimenpideohjelmiin.

Lisätietoja

Euroopan unionin valtiontukisäännöt English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media