Navigation path

Additional tools

A–Y

Riigiabi

Riigiabi käsitlevad Euroopa Liidu eeskirjad kehtestati selleks, vältida riigi ressursside kasutamist konkurentsi moonutamiseks või ebaõiglase eelise loomiseks Euroopa ühtsel turul.

Riigiabi on valitsuse antav toetus, mis võib anda ettevõttele tema konkurentide ees ebaõiglase konkurentsieelise. Sellist riigiabi saab võimaldada mitmel moel, nagu näiteks toetused, intressitoetused ja maksusoodustused, kaupade ja teenuste ostmine soodustingimustel.

ELi eeskirjade kohaselt on riigiabi andmine keelatud, välja arvatud juhul, kui seda õigustavad teatavad üldise majandusliku arenguga seotud asjaolud. Komisjoni ülesanne on tagada, et riigiabi eeskirju kohaldatakse ja järgitakse kõigis liikmesriikides ühtemoodi. Kõnealuseid riigiabi eeskirju kohaldatakse ka regionaalarengut toetavate ELi rakenduskavade suhtes.

Lisateave

Riigiabi käsitlevad ELi eeskirjad English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis