Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Státní podpora

Smyslem pravidel EU v oblasti státní podpory je zabránit takovému používání státních prostředků, které by vedlo k narušení hospodářské soutěže nebo k nespravedlivému zvýhodnění určitých subjektů na jednotném evropském trhu.

Udělením státní podpory poskytuje vláda podniku výhodu, a může jej tedy nespravedlivě zvýhodnit na úkor konkurentů. Státní podporu je možné udělit mnoha způsoby, například dotací, úrokovou či daňovou úlevou nebo nákupem zboží a služeb za preferenčních podmínek.

Předpisy EU obecně státní podporu zakazují, s výjimkou případů, kdy je odůvodněna okolnostmi obecného hospodářského vývoje. Úkolem Komise je zajistit jednotné uplatňování a dodržování předpisů o státní podpoře ve všech členských státech. Předpisy o státní podpoře platí i pro operační programy v rámci politiky regionálního rozvoje.

Další podrobnosti

Předpisy EU o státní podpoře English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média