Navigation path

Additional tools

A till Ö

Delad förvaltning

EU:s finansiering förvaltas antingen direkt av EU-kommissionen (t.ex. för forskning) eller gemensamt av EU och medlemsländerna (t.ex. för strukturfonderna och Sammanhållningsfonden).

Merparten av EU-medlen förvaltas av medlemsländerna, som genomför EU-programmen nationellt. Det är alltså medlemsländerna som fördelar medlen mellan slutmottagarna (t.ex. företag, jordbrukare och kommuner). Medlemsländerna ska ha ett effektivt förvaltnings- och kontrollsystem som uppfyller EU:s regler. De ska också förhindra och rätta till oegentligheter. Kommissionen kontrollerar att systemet fungerar tillfredsställande och gör finansiella korrigeringar om det behövs.

Läs mer

Att arbeta för regionerna - EU:s regionalpolitik 2007-2013 pdf 1 MB] English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad